Zoek een coach die bij jouw jouw regio en sector past!
Geïllustreerd EDIH medewerker
X

AddCat: 3D metaal printen en effectieve luchtzuiveringstechniek

Wat slim dat je
wilt leren!
Bekijk ons aanbod

logo title

Automotive

Klikopmorgen.nl |
July 16, 2023
|
Leestijd:
**
min
|
Automotive

Toenemende (inter)nationale aandacht voor de verbetering van luchtkwaliteit laat zien dat luchtvervuiling een zeer urgent onderwerp is. De industrie en intensieve veehouderij dragen hier aan bij. Slechte luchtkwaliteit wordt onder andere veroorzaakt door hoge concentraties van ammoniak (stikstofcrisis), stank (veel overlast en gezondheidsrisico voor omwonenden) en broeikasgassen (bijv. methaan). Tijdens de klimaattop in Glasgow is afgesproken dat methaan vóór 2030 met 30% teruggedrongen moet worden.

Helaas zijn de huidige beschikbare technieken niet effectief genoeg - of te duur,waardoor het probleem niet wordt opgelost. Bedrijven, omwonenden en overhedenwillen graag een emissie reducerend systeem met hoge reductiepercentages watbetaalbaar én onderhoudsvriendelijk is. AddCat uit Geldrop koppelt de besteluchtzuiveringstechniek (95% verwijdering van schadelijke componenten) aan de bestebusinesscase voor de klant. De effectieve luchtzuiveringstechniek zorgt voor een hoogreductiepercentage door de koppeling van 3D metaal printen aan oxidatie-katalyse. 3Dprinten biedt veel ontwerpvrijheden en daarmee ook nieuwe mogelijkheden voor sterkeprocesoptimalisatie en ongeëvenaarde prestaties van de katalytische reactoren vanAddCat. Zo kan AddCat een breed spectrum aan ongewenste verbindingen verwijderen,inclusief ammoniak, stank en methaan.

AddCat CEO Gerald van Santen

Gerald van Santen, CEO van AddCat:

“In 2021 hebben we eeninnovatie voucher via Smart Industry Hub Zuid verkregen. De voucheraanvraag verliep eenvoudig en we hoefden niet veel informatie uit te zoeken en in te dienen. Ook de toekenning verliep snel. Met dezea anvraag, wilden we de mogelijkheden rondom optimalisatie en schaalvergroting van 3D geprinte structuren onderzoeken en ook hoe we daarmee voor ons maakbedrijf lagere productiekosten konden realiseren. We hebben een oplossing in ontwikkeling waarbij schaalvergroting belangrijk is. Aangezien de kern van de gepatenteerde oplossing 3D metaal geprinte structuren met katalysatoren zijn, zullen deze ook vergroot moeten worden om tot een commercieel product te kunnen komen. Hierin moet het 3D printen in zowel volume van afmetingen als ook in het volume van productie mee.”

“Om dit te bereiken hebben we in samenwerking met Jimmy Gies, Jaap Bulsink en Luuk Wissink van K3D gekeken naar het optimale designvoor manufacuring/3DP en optimale instellingen voor 3DP. Vanuit AddCat hadden we complexe specificaties voor het product (er is onder meer gekeken naar drukval, turbulentie, inhoud, beschikbaar-en doorstromend oppervlak). K3D heeft zich in het project geprofileerd als expert op het gebied van 3D metaal printen.“

Luuk Wissink, CEO van K3D

Luuk Wissink, CEO van K3D: “Wij geloven dat samenwerken slimmer werken is. Daarom delen wij graag kennis. In onze unieke 3D Printing Technology Centers hebben cliënten op laagdrempelige wijze toegang tot 3D printkennis en printcapaciteit. Sinds 2014 lopen wij voorop in de 3D print markt. We hebben meerdan 500 business cases succesvol uitgewerkt en ruim 110.000 producten geprint. Mijn talentvolle collega’s laten graag de mogelijkheden zien van 3D metaal printen aan maak bedrijven en helpen met advies, prototypes en productie-begeleiding om de voordelen van 3D metaal printen maximaal te benutten. Samen met AddCat hebben we in enkele maanden verschillende stappen en nieuwe modellen gegenereerd en geoptimaliseerd.

De samenwerking met AddCat was zeer prettig. AddCat heeft de problematiek helder verwoord en zodoende zijn er gezamenlijk oplossingen aangedragen. Zowel kennis van de eindtoepassing als het 3D metaal print proces waren essentieel om tot deze ontwikkeling te komen.

Met 3D printen heb je veel meer ontwerpvrijheid dan met conventionele productietechnieken. Daarom zijn er eerst diverse ontwerpen getoetst en getest om te kunnen printen. Vervolgens zijn er diverse kleine schijven van rond 44 mm geprint om de theorie te toetsen. 3D metaal geprinte onderdelen hebben een relatief hoge ruwheid. Door de juiste laserinstellingen van de 3D printer te kiezen is het mogelijk deze ruwheid te verlagen of juist te verhogen. In dit geval werkte de ruwheid juist in het voordeel. Daardoor hecht het katalysatormateriaal beter. Voor de kleine schijven werkte het 3D printproces goed. Nu was de uitdaging om het product op te schalen naar rond 240 mm en nog steeds stabiel en tevens snel te printen. De lasersnelheid is aanzienlijk verhoogd alsmede de dikte van de print laag is verdubbeld. Dit resulteert in optimale instellingen voor deze katalysator en is tevens snel en vooreen concurrerende prijs te produceren. Daarna zijn er diverse 3D print rondes uitgevoerd om zowel de productiesnelheid als de gewenste kwaliteit van het onderdeel te verbeteren.

Demo opstelling van de filter van AddCat

Wat heeft het opgeleverd?

Gerald van Santen, CEO van AddCat: “ De innovatie voucher heeft ons in staat gesteld om laagdrempelig en met financiële steun een verkenning en advies ten behoeve van product-innovatie en het productieproces te realiseren. Daardoor hebben we nu eenv erbeterd design voor 3D metaal printen en het katalytisch proces met uitgewerkte machine instellingen/parameters (>140 parameters). Daarmee kunnen we zo snel mogelijk de juiste kwaliteit 3D onderdelen printen. Hiermee kunnen we ook 3D printen inzetten op grotere productievolumes, wat voor ons een belangrijke stap is naar massaproductie en verkopen door AddCat met 3D geprinte metalen reactoren.“


Welke stap ga jij zetten?

Luuk Wissink, CEO van K3D: K3D doet meer dan 3D metaal printen alleen. K3D helpt bedrijven in diverse markten om de – relatief nieuwe – maaktechnologie toe te voegen aan het primaire productieproces. Hierbij probeert K3D de bedrijven maximaal te laten profiteren van alle nieuwe mogelijkheden. Denk hierbij aan maximale ontwerp vrijheid, poreus printen, bladveren printen, schroefdraad mee printen en functie integratie.

Gerald van Santen, CEO van AddCat: “ De verbeteringen in het project met hulp vanK3D hebben ertoe geleid dat AddCat op grotere schaal onze katalysator structuren van metaal kunnen printen. Dit is nodig omdat wij in het afgelopen jaar 1000x zijn opgeschaald in te behandelen luchtstroom en we in het komende jaar nog eens 10x tot50x gaan opschalen. Hiervoor zijn mogelijk structuren nodig met dimensies van 1 meter, die met slimme productie en design gerealiseerd kunnen gaan worden. In dit traject van opschaling zijn we nu op zoek naar marktpartijen die ook willen werken aan een betere luchtkwaliteit en mee willen doen in een gezamenlijk ontwikkeltraject. Met wat we nu al hebben én weten, kunnen we in een korte periode komen tot een product wat die problematiek oplost.“


World Class Maintainance

December 12, 2023
Breda Robotics, Slingerweg 7, Breda
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Speed Master Lite: Navigating SME Growth in the Digital Age

December 13, 2023
Webinar
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Security Congres - (Save the Date)

February 7, 2024
Evoluon, Eindhoven
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Evenementen overzicht
style element
• Detailed instructions for installing tracking code can be found here. • Tips for validating your tracking code installation can be found here.