Open voor nieuwe aanvragen: CrossRoads subsidie

26
April
9:00
17:00
UUR
Antwerpen, België
Thema
No items found.
CrossRoads Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland).

Over ons

Het netwerk van kleine en middelgrote ondernemers stopt jammer genoeg nog te vaak aan de grens. Als een ondernemer wil innoveren en op zoek gaat naar complementaire partners, worden kansen over de grens vaak gemist. Met CrossRoads willen Interreg Vlaanderen-Nederland, Vlaio Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, LIOF en InnovationQuarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug geven door kmo’s en mkb’s te ondersteunen in de zoektocht naar de perfecte partner over de grens en hun gezamenlijke innovaties te subsidiëren.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland bouwt voort op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads2 en CrossRoads2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door Vlaamse en Nederlandse bedrijven. Alleen al in CrossRoads2 (2016-2020), waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten, leidde de totale investering van €7 miljoen aan subsidie tot een economische meerwaarde van naar schatting €16 miljoen per jaar! CrossRoads2 Sustainable Energy leverde een geschatte CO2-reductie van 375.000 ton CO2 voor de periode 2023-2027.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6hm3BvrzLaM?si=ppuTthCfH08hSwc7" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Programma

Matchmaking, subsidie en begeleiding

Heb jij een innovatief en technisch haalbaar projectidee gericht op een van de maatschappelijke transities? En wil je graag over de grenzen heen samenwerken met andere bedrijven? CrossRoads steunt grensoverschrijdende samenwerking door middel van

  • Matchmaking: partner(s) zoeken over de grens
  • Subsidies voor innovatieprojecten
  • Begeleiding tijdens en na het innovatieproject

Maatschappelijke uitdagingen aanpakken

CrossRoads Vlaanderen-Nederland focust op innovaties gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide landen bovenaan de agenda staan:

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen.

Oproepkalender 2023-2024

  • Oproep 1: 1 september - 13 oktober 2023
  • Oproep 2: 1 maart - 26 april 2024
  • Oproep 3: najaar 2024

Doelgroep

Bedrijven met een productie omgeving
Aanmelden
Zet in mijn agenda
Open voor nieuwe aanvragen: CrossRoads subsidie
Interreg Vlaanderen-Nederland
CrossRoads Vlaanderen-Nederland stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland).
Apr 26, 2024 9:00
Apr 26, 2024 17:00
Oct 18, 2024 17:00