Zoek een coach die bij jouw jouw regio en sector past!
Geïllustreerd EDIH medewerker
X

Producten en klantrelaties verrijken met digitale ketensamenwerking.

Wat slim dat je
wilt leren!
Bekijk ons aanbod

logo title
Klikopmorgen.nl |
July 16, 2023
|
Leestijd:
**
min
|
ERP

Sinds 1978 richt Surface Treatment zich op de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige technische oppervlaktebehandelingen van aluminium producten voor industriële toepassingen. Met ruim 150 medewerkers verdeeld over twee locaties in Maasbracht (NL) en Turnhout (B) is Surface Treatment expert in het verduurzamen van aluminium producten en het verbeteren van specifieke producteigenschappen. Van het coaten van enkelstuks tot grote series: dankzij expertise en jarenlange ervaring kent het vak van oppervlaktebehandeling voor Surface Treatment weinig geheimen meer.

Als toeleverancier is Surface Treatment een belangrijke speler in de keten. Oppervlaktebehandeling is vaak een laatste stap. Na de oppervlaktebehandeling worden modules of eindproducten verwerkt. Hierbij zijn kwaliteit en doorlooptijd de onderscheidende factoren van het hele proces. Door een grondige controle van aangeleverde orderdocumenten loopt de doorlooptijd van de bevestiging van prijs en levertijd onnodig op, waardoor er ook weer onnodig contact is tussen de klant en de Customer Supportafdeling van Surface Treatment.

Femke in overleg met een collega

Femke Verheijen, directeur/eigenaar Surface Treatment: “Iedere relatie doet zijn orderverwerking op een andere manier. Soms ontvangen we dubbele orders in een doos. Wanneer orders meteen goed ingelezen kunnen worden bespaart dat veel tijd, zorgt voor een snellere doorloop en leveringsbetrouwbaarheid. Met de innovatie aanvraag bij Klikopmorgen.nl, wilden we vanuit Surface Treatment onderzoeken of het Smart Connected Supplier Network (SCSN) een positieve bijdrage kan leveren aan zowel de verrijking van de klantrelatie, het neerzetten van een klantgerichte en professionele organisatie maar ook in het ondersteunen van mensonafhankelijk werken. We willen niet alleen onze producten verrijken, maar ook de relaties met klanten. Verrijking staat bij ons centraal: bij producten, relaties en collega’s. Al onze werkzaamheden en plannen moeten een bijdrage leveren aan de realisatie van onze strategiekaart.“

Het Smart Connected Supplier Network (SCSN), het snelst groeiende netwerk voor data uitwisseling, richt zich specifiek op de toeleverketens in de maakindustrie. Het succes van ketens staat of valt bij het delen van grote hoeveelheden data. Met name bij MKB ondernemingen die een centrale rol in deze keten hebben is het ontvangen en versturen van data niet geautomatiseerd. Dit betekent dat data die ontvangen wordt van klanten gelezen, geïnterpreteerd en meestal manueel in het eigen ERP systeem moet worden ingevoerd. Dit kost vaak veel tijd en is foutgevoelig. SCSN vereenvoudigt datadeling in de keten doordat SCSN-berichten automatisch in het ERP systeem van een aangesloten bedrijf verwerkt kunnen worden. Het is niet nodig om met elk bedrijf afzonderlijk een verbinding te maken, één keer aanmelden volstaat. Met SCSN houdt een bedrijf grip op zijn eigen data; en bepaalt zelf welke data met wie wordt gedeeld.

Wat is er gedaan?

Femke Verheijen: “ Samen met Supplydrive en SCSN hebben we een testomgeving (Digital Twin) gecreëerd. Onze keuze om dit traject met Supplydrive op te pakken, was eenvoudig. Zij waren al bekend met Surface Treatment, kennen onze plek in de keten en onze manier van werken. In de test- omgeving is onderzocht of het technisch haalbaar is om SCSN te implementeren in combinatie met ons nieuwe Microsoft Dynamics ERP-systeem, waarmee we Q2 live gaan. In een tweeledig onderzoek wilden we verkennen of het mogelijk is om verkooporders voor een groot deel automatisch te kunnen verwerken, waardoor fouten verminderen en de doorlooptijd verkort wordt.”


“In de eerste onderzoeksrichting hebben we gekeken hoe om te gaan met stamdata ten opzichte van de data die we van klanten ontvangen. Hierbij was niet alleen de productherkenning, maar waren ook klant specifieke technische eisen belangrijk om geautomatiseerd verwerken mogelijk te maken. In de tweede onderzoeksrichting hebben we het ERP systeem beoordeeld op integratiemogelijkheden om orders te kunnen verwerken, orderbevestigingen, leveringsinformatie en verkoopfacturen te kunnen sturen. Het SCSN netwerk leek hiervoor de technische mogelijkheden te bieden, waar we ons onderzoek dan ook op richten. Met een relatie van Surface Treatment die ook al gebruik maakt van SCSN – hebben we vervolgens gekeken naar wat de mogelijke voordelen, randvoorwaarden en uitdagingen zijn wil de SCSN aansluiting ook daadwerkelijk een bedrage leveren aan onze strategische doelen.“

Wat heeft het opgeleverd?

Femke Verheijen: “Uit het onderzoekstraject en de tests met de Digital Twin omgeving is gebleken dat SCSN voor Surface Treatment een erg waardevol instrument is. De technische haalbaarheid, het opzetten van de (Digital Twin) testomgeving en ook de eerste testen hebben allemaal een positief resultaat opgeleverd. Daar waren we heel erg blij mee. SCSN is een onmiskenbare schakel in de realisatie van onze doelstellingen. Het was voor ons enorm waardevol om al voor onze live implementatie de mogelijkheden van SCSN te onderzoeken. Daarmee verkregen we op tijd waardevolle inzichten.”

Orders bij Surface Treatment werden voorheen pas in het systeem ingeboekt wanneer de artikelen fysiek aanwezig zijn. De analyse en de testomgeving hebben laten zien dat het technisch mogelijk is om verkooporders voor een groot deel automatisch te kunnen verwerken. Daardoor worden fouten teruggedrongen en neemt de doorlooptijd in werkdagen af. Surface Treatment bespaart hiermee tijd, kosten, en heeft ook eerder in het proces goed inzicht in de workload. Femke Verheijen: “Je gaat er van uit dat SCSN een pasklare oplossing is. Maar om dit per relatie te gaan optimaliseren en implementeren, daar gaat nog wel wat tijd overeen. Dat heeft meer voeten in de aarde dan gedacht.”


Welke stap ga jij zetten?

Femke Verheijen: “De koppeling met SCSN kent verschillende uiteenlopende milestones. Deze zijn we met stakeholders aan het afstemmen. Het is geen plug & play en vereist maatwerk per verbinding. Je bent niet meteen met iedereen snel geconnect. Het gaat ook effect hebben voor mijn collega’s van customer support. Het is fijn dat het allemaal kan – en dat het veel toegevoegde waarde heeft, maar we moeten nog wel keuzes maken. Het klinkt allemaal gemakkelijk, maar technisch zijn er nog wel enkele uitdagingen.”

“Door gebruik te maken van de ondersteuning van Kikopmorgen.nl konden we sneller toetsen, de benodigde inzichten verkrijgen en een goede strategische vervolgstap maken. De Implementatie en inrichting van de koppeling met SCSN hebben we nu opgenomen in ons operations plan voor 2023. Het is een belangrijk instrument op onze strategische routekaart en in de tussentijd hebben we ook stappen gezet met de implementatie van het nieuwe Microsoft Dynamics platform. We willen de functionaliteiten beter onder de knie krijgen om onze klant relaties verder te verrijken. In de ketensamenwerking, maak je samen het verschil. Als het niet goed gaat met onze relaties, gaat het ook niet goed bij ons. Je hebt elkaar nodig. SCSN is een mooie brug om samen meer bruggen te bouwen. Het geeft een andere kijk op de keten en het geeft je mogelijkheden om andere gesprekken te voeren met je relaties. Het geeft een andere diepgang en vorm om op een andere manier zaken te kunnen doen in de concurrentiestrijd met Azië.”

“Een aantal van onze grote relaties zijn ook al bij SCSN aangesloten. Ik denk echt oprecht voor iedereen in de metaalketen, dat SCSN het onderzoeken waard is. Het platform heeft veel potentie om te groeien tot iets groots. De kracht van het SCSN platform is wel afhankelijk van het aantal gebruikers. Om succesvol te worden, moeten er nog meer partijen mee gaan doen. De komende periode gaan we ons verder richten op het implementeren van interfaces en trainingen/instructies van het ERP-systeem voor key-users en we gaan graag in gesprek met partijen die ook hun klantrelatie willen verrijken en verantwoordelijkheid in de keten willen nemen.“


Voor meer informatie over Surface Treatment, het Smart Supplier Connected Network (SCSN) en Microsoft Dynamics:


https://www.surfacetreatment.nl/

https://smart-connected.nl/

https://dynamics.microsoft.com/nl-nl/


World Class Maintainance

December 12, 2023
Breda Robotics, Slingerweg 7, Breda
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Speed Master Lite: Navigating SME Growth in the Digital Age

December 13, 2023
Webinar
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Security Congres - (Save the Date)

February 7, 2024
Evoluon, Eindhoven
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Evenementen overzicht
style element
• Detailed instructions for installing tracking code can be found here. • Tips for validating your tracking code installation can be found here.